Jsme zavázáni poskytovat kvalitu a bezpečnost vašim dětem

Kvalita

Hračky

Právní předpisy, které jsou společností Imaginarium uplatňovány ve všech případech a v souladu se souvisejícími mezinárodními nařízeními:

[ 2009/48/EEC ]
Směrnice o obecné bezpečnosti hraček
[ EN 71 ]
Předpisy o bezpečnosti hraček
[ EN 62115 ]
Bezpečnost elektronických hraček
[ EN 60825 ]
Bezpečnost laserových výrobků
[ 1999/05/EEC ]
Ohledně zařízení s dálkovým rádiovým ovládáním
[ 2004/108/EEC ]
Elektromagnetická kompatibilita
[ 2066/66/EEC ]
O bateriích, akumulátorech a jejich odpadech
[ 2005/84/EEC ]
O omezení přítomnosti ftalátů
[ 91/338/EEC ]
Stanovení kadmia v plastech
[ 2002/61/EEC ]
O přítomnosti azobarviv v textilech
[ DIN V 53160:1/2 ]
Stálobarevnost po kontaktu se slinami, potem atd.
[ 2002/72/EEC ]
Výrobky z plastu přicházející do styku s potravinami
[ 84/500/EEC ]
Keramické výrobky přicházející do styku s potravinami
[ 87/357/CEE ]
Nepotravinářské předměty, u kterých hrozí riziko omylu
[ 76/768/EEC ]
Směrnice a kosmetických výrobcích
Jiné produkty

Právní předpisy uplatňované společností Imaginarium v případě každého výrobku, ať to již vyžaduje způsob jeho používání či naše vlastní nejpřísnější požadavky:

Předměty pro péči o dítě, jako například:

[ EN 1888 ]
Kolečková transportní zařízení pro děti
[ EN 12790 ]
Polohovací houpací sítě
[ EN 1275 ]
Chodítka
[ EN 14350 ]
Předměty pro tekutou výživu
[ EN 14372 ]
Příbory a nádobí pro krmení

Jiné specifické právní předpisy:

[ EN 14765 ]
Dětská jízdní kola
[ EN 50332 ]
Helmy a sluchátka spojená se zvukovými zařízeními
[ EN 1836 ]
Sluneční brýle a ochranné filtry proti slunečnímu záření
[ EN 1078 ]
Přilby pro použití na skateboardech a kolečkových bruslích
[ EN 13138 ]
Týkající se plovacích pomůcek
[ DIN 17070/64 LFGB B82.02.B ]
Týkající se přítomnosti pentachlorfenolu
[ 93/11/EEC ]
Týkající se přenosu nitrosaminů z dudlíků a dudlíků na láhve
[ 2001/8/EEC ]
Omezení použití bisfenolu A v plastových kojeneckých lahvích
[ 2009/251/EEC ]
Omezení týkající se DMF ve výrobcích určených na kůži

Hodnota, kterou skýtá každý produkt
0.

Volba produktu

Odborné znalosti našich pedagogů a vychovatelů a kritérium našich nejlepších posuzovatelů, jsou to děti, které rozhodují, zda bude produkt nabízen v našich prodejnách.

1.

Návrh produktu

Myšlenka nabývá formu. Co se týče produktu, nic není vybíráno náhodně a všechny faktory utvářejí atraktivní a zábavný produkt, který přispívá k dětskému učení a je během hry naprosto bezpečný.

2.

Vývoj produktu

Návrh se stává realitou. Designeři sdělí specifikace a požadavky technickému oddělení, odpovědnému za úspěšné dokončení prvotního nápadu.

3.

Výroba

Výroba je vždy pod dohledem, abychom se ujistili, že jsou dodržovány stanovené zásady, které byly dříve ověřeny v laboratoři.

4.

Kontrola kvality a bezpečnost

V rámci neustálého zlepšování jsou před výrobou, v jejím průběhu i po dokončení prováděny zkoušky, testy a kontroly, aby výsledný produkt splňoval nejvyšší požadavky na kvalitu a bezpečnost.

5.

Poradenství

Díky informacím uvedeným na obalu produktu a odborným radám ze strany našich zaměstnanců, splňuje zvolená hračka potřeby dítěte vzhledem k jeho růstu.

[ ]