Co je Klub Imaginarium?

Klub Imaginarium tvoří více než 800 000 rodin z 30 zemí celého světa, které s námi sdílí jeden společný cíl: pomáhat rodičům při výchově jejich dětí, vytvářet prostor pro vzájemný vztah mezi dětmi a dospělými a poskytnout odpověď na jejich každodenní potřeby v neustále vyvíjejícím se světě, a tak budovat lepší společnost.

Proto s Vámi chceme sdílet speciální okamžiky ve vývoji Vašich dětí a přinášet do Vašich domovů kouzlo, které z nich vytvoří místo plné fantazie.

Od počátku bylo cílem našeho Klubu umožnit rodičům se zapojit do hry a tedy i do výchovy a výuky svých dětí. Z toho důvodu právě Vás zveme k využívání řady exkluzivních výhod a výsad: slevy a speciální promo akce, přednostní zaslání dvou katalogů ročně, slevový kupon na Vaše Vánoční nákupy, speciální narozeninový dárek pro Vaše dítě…

Společnost Imaginarium si je také dobře vědoma významné role, kterou hrají dědečkové a babičky v péči a výchově o svá vnoučata a také jedinečného vztahu, který se mezi prarodiči a dětmi utváří. Z tohoto důvodu se mohou dědečkové a babičky také stát členem Klubu Imaginarium.