Zásady ochrany osobních údajů

Na webových stránkách Imaginarium je několik sekcí, kde shromažďujeme osobní údaje.

Nákupní formulář

Veškeré údaje, které ve formuláři požadujeme, budou použity výhradně na zpracování objednávky a zaslání zakoupených výrobků. Ve formuláři požadujeme, aby se kupující dobrovolně identifikoval jako člen Klubu Imaginarium nebo jako zákazník, který již u nás nakupoval, pomáhá nám to při zadávání dat a následně nabízí možnost nabídnout historii údajů o nákupech. Tato data budou součástí souboru Objednávky, registrovaného Agenturou na ochranu osobních údajů (Agencia de Protección de Datos) s kódem 2023090117.

Tento soubor je vlastnictvím společnosti Imaginarium, S.A., jež je subjektem, na který se můžete obrátit v jakémkoli případě uplatňování práv na přístup, úpravy, vymazání či námitku nebo pokud budete požadovat jakékoli jiné informace. Tento soubor slouží k vyřizování dodávek zakoupených výrobků a k zodpovězení dotazů ze strany uživatele ohledně předchozích nákupů.

Osobní údaje mohou být příležitostně sdíleny s třetími stranami, které jednají za společnosti skupiny Imaginarium či jejich jménem nebo jsou spojeny s její obchodní činností.

Klub Imaginarium

Pro přístup k obsahu a speciálním výhodám je nutné být členem Klubu Imaginarium. Do Klubu Imaginarium se můžete přihlásit ve vaší prodejně nebo prostřednictvím internetu. Údaje, které požadujeme, jsou stejné a jsou potřeba ke správné identifikaci, přičemž nám umožňují nabídnout vám veškeré služby.

Tyto údaje budou součástí souboru Klub registrovaného Agenturou na ochranu osobních údajů (Agencia de Protección de Datos) s kódem 199082002.
Osobní údaje mohou být příležitostně sdíleny s třetími stranami, které jednají za společnosti skupiny Imaginarium či jejich jménem nebo jsou spojeny s její obchodní činností.

Tento soubor je vlastnictvím společnosti Imaginarium (Imaginarium, S.A.), jež je subjektem, na který se můžete obrátit v jakémkoli případě uplatňování práv na přístup, úpravu, zrušení či námitku, nebo pokud budete požadovat jakékoli jiné informace. Účelem těchto souborů je možnost sdílet informace o našem klubu, přenášet informace o výrobcích a službách nabízených společností Imaginarium a možnost přizpůsobit tyto informace zájmům a profilům našich zákazníků. Účelem našich souborů je rovněž možnost sdílet informace a inzerci jiných subjektů, které obchodují s výrobky či nabízejí služby spojené s dětmi, volným časem, kulturou apod. Sdělte nám, prosím, pokud si nepřejete dostávat informace a inzerci třetích stran. Imaginarium, S.A. vám zaručuje zachování důvěrnosti vámi zprostředkovaných údajů za každých okolností.

Newsletter Imaginarium

Pouze osoby, které výslovně souhlasí s jeho odběrem, obdrží elektronickou poštu s informacemi o společnosti a jejích výrobcích. Veškerý obsah je určen na účely rozvoje a výchovu chlapců a dívek.

Veškeré údaje osobního charakteru, které nám budou zprostředkovány, se stanou součástí databáze Imaginarium S.A. A bude s nimi zacházeno jako s přísně důvěrnými, v souladu s filosofií společnosti Imaginarium.
Osobní údaje mohou být příležitostně sdíleny s třetími stranami, které jednají za společnosti skupiny Imaginarium či jejich jménem nebo jsou spojeny s její obchodní činností.

Kdokoli, kdo údaje zpřístupnil, může požádat o ověření uložených dat a také jejich úpravu, vymazání či využít práva na námitku. Tento požadavek může být proveden písemně, e-mailem nebo faxem prostřednictvím služby Péče o hosty (Servicio de Atención al Invitado).

Imaginarium - Servicio de Atención al Invitado Plataforma Logística de Zaragoza - C/ Osca, ns4 50.197 Zaragoza (ESPAŇA) - E-mail: imaginarium@imaginarium.es

Vy jste naším hostem a musíme se o vás pečlivě starat. V Imaginarium chceme, abyste byli šťastni... V případě, že požadujete více informací, neváhejte nás kontaktovat. Čekáme na vás!

Cookies

Na většině internetových stránek se používají cookies, které uživateli usnadňují prohlížení webu a na Imaginarium je používáme také.

Co jsou cookies? Cookie je krátký textový soubor, který je při návštěvě internetové stránky zaslán vašemu počítači, v každém počítači je složka určená k uložení všech zaslaných cookies. Cookie nemůže obsahovat virus.

K čemu slouží? Protože cookies ukládají informace o uživateli, máme možnost vám nabídnout informace, které vás zajímají, když se na internetovou stránku vrátíte.

Kdo používá informace shromážděné v cookies? Informace z webu Imaginarium, shromážděné v cookies, jsou používány výhradně společností Imaginarium. Výjimečně jsou také využívány službou Google Analytics, která je používána a spravována společnostmi Google a Imaginarium pro statistické účely.

Jak mohu deaktivovat používání cookies? Cookies můžete vymazat nebo zablokovat upravením nastavení svého prohlížeče. V závislosti na typu prohlížeče, který používáte, se tato možnost nachází v odlišných nabídkách, ale obvykle je zahrnuta v nabídce „Oblíbené položky“ nebo „Nástroje“. Pro podrobnější informace o nastavení cookies ve svém prohlížeči přejděte na nabídku „Nápověda“.